BT

BLVD

Aug. 21, 2019, 11 p.m. to Aug. 22, 2019, 3 a.m.

San Antonio

Ricky Retro

Stereo Live Houston

Aug. 22, 2019, 10 p.m. to Aug. 23, 2019, 2 a.m.

Houston

Ricky Retro

Lizard Lounge

Aug. 23, 2019, 10 p.m. to Aug. 24, 2019, 2 a.m.

Dallas

BT

Clé

Aug. 23, 2019, 10 p.m. to Aug. 24, 2019, 2 a.m.

Houston

Joyryde

Stereo Live - Dallas

Aug. 23, 2019, 10 p.m. to Aug. 24, 2019, 2 a.m.

Dallas

Boombox Cartel

Stereo Live - Houston

Aug. 23, 2019, 10 p.m. to Aug. 24, 2019, 2 a.m.

Houston

Boombox Cartel

Stereo Live Houston

Aug. 23, 2019, 10 p.m. to Aug. 24, 2019, 2 a.m.

Houston

Joeski

809 Pierce St

Aug. 23, 2019, 10 p.m. to Aug. 24, 2019, 2 a.m.

Houston

Joyryde

Stereo Live Dallas

Aug. 23, 2019, 10 p.m. to Aug. 24, 2019, 2 a.m.

Dallas

BT

Clé

Aug. 23, 2019, 11 p.m. to Aug. 24, 2019, 3 a.m.

Houston

FRENZI presents Zero T & MC Fava

The Dive

Aug. 24, 2019, 9 p.m. to Aug. 25, 2019, 2:30 a.m.

Houston

James Harden Weekend

Clé

Aug. 24, 2019, 10 p.m. to Aug. 25, 2019, 2 a.m.

Houston

BT

Lizard Lounge

Aug. 24, 2019, 10 p.m. to Aug. 25, 2019, 2 a.m.

Dallas

DJ Shift

Spire Night Club

Aug. 24, 2019, 10 p.m. to Aug. 25, 2019, 5 a.m.

Houston

DJ Shift

Clé

Aug. 24, 2019, 10 p.m. to Aug. 25, 2019, 2 a.m.

Houston